Trà Lá > 38 SẢN PHẨM

Trà Đen Số 9 Hoa Trân
Trà Đen Số 9 Hoa Trân

Giá: Liên Hệ

420
Trà Đen số 9 Dans 500gr
Trà Đen số 9 Dans 500gr

Giá: Liên Hệ

696
Trà Đen Phúc Long 500gr
Trà Đen Phúc Long 500gr

Giá: Liên Hệ

323
Trà đen phúc long 1kg
Trà đen phúc long 1kg

Giá: Liên Hệ

30
Trà Đen Lộc Phát 1kg
Trà Đen Lộc Phát 1kg

Giá: Liên Hệ

358
Trà đen lá COPHA 500gr
Trà đen lá COPHA 500gr

Giá: Liên Hệ

1181
Trà Đen Hạt COPHA 1kg
Trà Đen Hạt COPHA 1kg

Giá: Liên Hệ

246
Trà Xanh Phúc Long 500gr
Trà Xanh Phúc Long 500gr

Giá: Liên Hệ

253
Trà Xanh Lài Copha 500gr
Trà Xanh Lài Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

283
Trà Xanh Copha 500gr
Trà Xanh Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

705
Trà Olong Phúc Long 500gr
Trà Olong Phúc Long 500gr

Giá: Liên Hệ

271
Trà Olong Lộc Phát 1kg
Trà Olong Lộc Phát 1kg

Giá: Liên Hệ

306
Trà Olong King 1kg
Trà Olong King 1kg

Giá: Liên Hệ

319
Trà Olong Dans 500gr
Trà Olong Dans 500gr

Giá: Liên Hệ

790
Trà Olong Copha 500gr
Trà Olong Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

365
Trà Lài Tam Mã 500gr
Trà Lài Tam Mã 500gr

Giá: Liên Hệ

272
Trà Lài King 1kg
Trà Lài King 1kg

Giá: Liên Hệ

239
Trà Lài DAN 500gr
Trà Lài DAN 500gr

Giá: Liên Hệ

140
Trà lài COPHA 1 500gr
Trà lài COPHA 1 500gr

Giá: Liên Hệ

633
Trà Hoa Đậu Biếc 50gr
Trà Hoa Đậu Biếc 50gr

Giá: Liên Hệ

630
Trà Atiso 200gr
Trà Atiso 200gr

Giá: Liên Hệ

236
Hồng Trà Đỏ King 1kg
Hồng Trà Đỏ King 1kg

Giá: Liên Hệ

259
Hồng Trà Vàng King 1kg
Hồng Trà Vàng King 1kg

Giá: Liên Hệ

237
Hồng Trà Tam Mã 500gr
Hồng Trà Tam Mã 500gr

Giá: Liên Hệ

228