Trà Lá > 38 SẢN PHẨM

Trà Đen Số 9 Hoa Trân
Trà Đen Số 9 Hoa Trân

Giá: Liên Hệ

603
Trà Đen số 9 Dans 500gr
Trà Đen số 9 Dans 500gr

Giá: Liên Hệ

875
Trà Đen Phúc Long 500gr
Trà Đen Phúc Long 500gr

Giá: Liên Hệ

467
TRà đen phúc long 200gr
TRà đen phúc long 200gr

Giá: Liên Hệ

398
Trà Đen Lộc Phát 1kg
Trà Đen Lộc Phát 1kg

Giá: Liên Hệ

531
Trà đen lá COPHA 500gr
Trà đen lá COPHA 500gr

Giá: Liên Hệ

1577
Trà Đen Hạt COPHA 1kg
Trà Đen Hạt COPHA 1kg

Giá: Liên Hệ

348
Trà Xanh Phúc Long 500gr
Trà Xanh Phúc Long 500gr

Giá: Liên Hệ

383
Trà Xanh Lài Copha 500gr
Trà Xanh Lài Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

399
Trà Xanh Copha 500gr
Trà Xanh Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

891
Trà Thái xanh Chatarmue
Trà Thái xanh Chatarmue

Giá: Liên Hệ

305
Trà Olong Lộc Phát 1kg
Trà Olong Lộc Phát 1kg

Giá: Liên Hệ

463
Trà Olong King 1kg
Trà Olong King 1kg

Giá: Liên Hệ

445
Trà Olong Copha 500gr
Trà Olong Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

486
Trà Lài Tam Mã 500gr
Trà Lài Tam Mã 500gr

Giá: Liên Hệ

410
Trà Lài King 1kg
Trà Lài King 1kg

Giá: Liên Hệ

360
Trà Lài DAN 500gr
Trà Lài DAN 500gr

Giá: Liên Hệ

364
Trà lài COPHA 1 500gr
Trà lài COPHA 1 500gr

Giá: Liên Hệ

794
Trà Hoa Đậu Biếc 50gr
Trà Hoa Đậu Biếc 50gr

Giá: Liên Hệ

870
Trà Atiso 200gr
Trà Atiso 200gr

Giá: Liên Hệ

359
Olong Hoàng Gia 500 gr
Olong Hoàng Gia 500 gr

Giá: Liên Hệ

172
Hồng Trà Đỏ King 1kg
Hồng Trà Đỏ King 1kg

Giá: Liên Hệ

364
Hồng Trà Tam Mã 500gr
Hồng Trà Tam Mã 500gr

Giá: Liên Hệ

330