Trà Lá > 36 SẢN PHẨM

Trà Đen Số 9 Hoa Trân
Trà Đen Số 9 Hoa Trân

Giá: Liên Hệ

341
Trà Đen số 9 Dans 500gr
Trà Đen số 9 Dans 500gr

Giá: Liên Hệ

612
Trà Đen Phúc Long 500gr
Trà Đen Phúc Long 500gr

Giá: Liên Hệ

260
Trà Đen Lộc Phát 1kg
Trà Đen Lộc Phát 1kg

Giá: Liên Hệ

279
Trà đen lá COPHA 500gr
Trà đen lá COPHA 500gr

Giá: Liên Hệ

998
Trà Đen Hạt COPHA 1kg
Trà Đen Hạt COPHA 1kg

Giá: Liên Hệ

186
Trà Xanh Phúc Long 500gr
Trà Xanh Phúc Long 500gr

Giá: Liên Hệ

214
Trà Xanh Lài Copha 500gr
Trà Xanh Lài Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

249
Trà Xanh Copha 500gr
Trà Xanh Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

633
Trà Olong Phúc Long 500gr
Trà Olong Phúc Long 500gr

Giá: Liên Hệ

215
Trà Olong Lộc Phát 1kg
Trà Olong Lộc Phát 1kg

Giá: Liên Hệ

240
Trà Olong King 1kg
Trà Olong King 1kg

Giá: Liên Hệ

264
Trà Olong Dans 500gr
Trà Olong Dans 500gr

Giá: Liên Hệ

659
Trà Olong Copha 500gr
Trà Olong Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

307
Trà Lài Tam Mã 500gr
Trà Lài Tam Mã 500gr

Giá: Liên Hệ

219
Trà Lài King 1kg
Trà Lài King 1kg

Giá: Liên Hệ

190
Trà Lài DAN 500gr
Trà Lài DAN 500gr

Giá: Liên Hệ

64
Trà lài COPHA 1 500gr
Trà lài COPHA 1 500gr

Giá: Liên Hệ

572
Trà Hoa Đậu Biếc 50gr
Trà Hoa Đậu Biếc 50gr

Giá: Liên Hệ

521
Trà Atiso 200gr
Trà Atiso 200gr

Giá: Liên Hệ

184
Hồng Trà Đỏ King 1kg
Hồng Trà Đỏ King 1kg

Giá: Liên Hệ

215
Hồng Trà Vàng King 1kg
Hồng Trà Vàng King 1kg

Giá: Liên Hệ

181
Hồng Trà Tam Mã 500gr
Hồng Trà Tam Mã 500gr

Giá: Liên Hệ

190