Trà Lá > 38 SẢN PHẨM

Trà Đen Số 9 Hoa Trân
Trà Đen Số 9 Hoa Trân

Giá: Liên Hệ

567
Trà Đen số 9 Dans 500gr
Trà Đen số 9 Dans 500gr

Giá: Liên Hệ

837
Trà Đen Phúc Long 500gr
Trà Đen Phúc Long 500gr

Giá: Liên Hệ

429
TRà đen phúc long 200gr
TRà đen phúc long 200gr

Giá: Liên Hệ

297
Trà Đen Lộc Phát 1kg
Trà Đen Lộc Phát 1kg

Giá: Liên Hệ

496
Trà đen lá COPHA 500gr
Trà đen lá COPHA 500gr

Giá: Liên Hệ

1495
Trà Đen Hạt COPHA 1kg
Trà Đen Hạt COPHA 1kg

Giá: Liên Hệ

322
Trà Xanh Phúc Long 500gr
Trà Xanh Phúc Long 500gr

Giá: Liên Hệ

354
Trà Xanh Lài Copha 500gr
Trà Xanh Lài Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

375
Trà Xanh Copha 500gr
Trà Xanh Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

856
Trà Thái xanh Chatarmue
Trà Thái xanh Chatarmue

Giá: Liên Hệ

184
Trà Olong Lộc Phát 1kg
Trà Olong Lộc Phát 1kg

Giá: Liên Hệ

427
Trà Olong King 1kg
Trà Olong King 1kg

Giá: Liên Hệ

413
Trà Olong Copha 500gr
Trà Olong Copha 500gr

Giá: Liên Hệ

451
Trà Lài Tam Mã 500gr
Trà Lài Tam Mã 500gr

Giá: Liên Hệ

385
Trà Lài King 1kg
Trà Lài King 1kg

Giá: Liên Hệ

336
Trà Lài DAN 500gr
Trà Lài DAN 500gr

Giá: Liên Hệ

326
Trà lài COPHA 1 500gr
Trà lài COPHA 1 500gr

Giá: Liên Hệ

742
Trà Hoa Đậu Biếc 50gr
Trà Hoa Đậu Biếc 50gr

Giá: Liên Hệ

813
Trà Atiso 200gr
Trà Atiso 200gr

Giá: Liên Hệ

332
Olong Hoàng Gia 500 gr
Olong Hoàng Gia 500 gr

Giá: Liên Hệ

75
Hồng Trà Đỏ King 1kg
Hồng Trà Đỏ King 1kg

Giá: Liên Hệ

338
Hồng Trà Tam Mã 500gr
Hồng Trà Tam Mã 500gr

Giá: Liên Hệ

302