Bọc-Ly Nhựa-Ống Hút-Muỗng > 28 SẢN PHẨM

Túi trà sữa 2 ly
Túi trà sữa 2 ly

Giá: Liên Hệ

681
Túi trà sữa 1 ly
Túi trà sữa 1 ly

Giá: Liên Hệ

717
Túi chữ T
Túi chữ T

Giá: Liên Hệ

980
Ống hút co Đen
Ống hút co Đen

Giá: Liên Hệ

374
Ống hút Co Màu P6 - P8
Ống hút Co Màu P6 - P8

Giá: Liên Hệ

436
Nắp nhựa bằng
Nắp nhựa bằng

Giá: Liên Hệ

822
Nắp Cầu 95
Nắp Cầu 95

Giá: Liên Hệ

850
Gạt tàn inox
Gạt tàn inox

Giá: Liên Hệ

114